Portfolio – prezentowane na miejscu

Portfolio jest prezentowane na miejscu podczas spotkania.